Chiyogiku Kabushikigaisha
千代菊株式会社
Address Gifu
Established 1738
TEL 0584-78-2201
Master sake brewer 田中 文悟
Representative Brand 1 千代菊
Representative Brand 2 Kourin
Home Page http://chiyogiku.co.jp/

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Kourin

光琳 有機純米酒 (有機農産物加工酒類)

Kourin Yuukijunmaishu

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Kourin

光琳 有機純米吟醸 (有機農産物加工酒類)

Kourin Yuukijunmaidaiginjou

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Kourin

光琳 有機純米酒

Kourin Yuukijunmaishu

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Kourin

光琳 特撰辛口 純米酒 吉

Kourin Tokusenkarakuchi Junmaishu Kichi

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Kourin

光琳 有機純米吟醸

Kourin Yuukijunmaiginjou

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

寒造り新酒生酒

Kandukuri Shinsyukizake

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

寒造り新酒生酒

Kandukuri Shinsyukizake

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

寒造り新酒生酒

Kandukuri Shinsyukizake

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Kourin

純米大吟醸 光琳 翔鶴

Junmaidaiginjou Kourin Syoukaku

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Kourin

純米大吟醸 光琳 翔鶴

Junmaidaiginjou Kourin Syoukaku

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Kourin

大吟醸 光琳 紅白梅

Daiginjou Kourin Kouhakubai

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Kourin

大吟醸 光琳 紅白梅

Daiginjou Kourin Kouhakubai

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

黄金吟醸 千代菊

Ougonginjou Chiyogiku

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

黄金吟醸 千代菊

Ougonginjou Chiyogiku

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 純米 旨辛口

Chiyogiku Junmai Umakarakuchi

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 純米 旨辛口

Chiyogiku Junmai Umakarakuchi

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 純米 旨辛口

Chiyogiku Junmai Umakarakuchi

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 本醸造 原酒

Chiyogiku Honjouzou Gensyu

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 本醸造 原酒

Chiyogiku Honjouzou Gensyu

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 特別栽培米

Chiyogiku Tokubetsusaibaimai

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 特別栽培米

Chiyogiku Tokubetsusaibaimai

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

にごり原酒 しろくま

Nigorigensyu Shirokuma

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 しろにごり

Chiyogiku Shironigori

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 しろにごり

Chiyogiku Shironigori

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 しろにごり

Chiyogiku Shironigori

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 くろにごり

Chiyogiku Kuronigori

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 くろにごり

Chiyogiku Kuronigori

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 純米 スパークリング

Chiyogiku Junmai Sparkling

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

三十年に一度の奇跡

Sanjuunenniichidonokiseki

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 貴麗

Chiyogiku Kirei

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 秀麗

Chiyogiku Syuurei

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 秀麗

Chiyogiku Syuurei

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 秀麗

Chiyogiku Syuurei

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 秀麗

Chiyogiku Syuurei

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 芳麗

Chiyogiku Hourei

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 芳麗

Chiyogiku Hourei

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 芳麗

Chiyogiku Hourei

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 生吟醸

Chiyogiku Namaginjou

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 ひや生

Chiyogiku Hiyanama

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千成藤吉郎

Sennaritoukichirou

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

さわやか辛口

Sawayakakarakuchi

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 上撰

Chiyogiku Jousen

Gifu / Chiyogiku Kabushikigaisha

Chiyogiku

千代菊 上撰

Chiyogiku Jousen