Kokuryuushuzou Kabushikigaisha
黒龍酒造株式会社
Address Fukui
Established 1804
TEL 0776-61-6110
Master sake brewer 水野 直人
Representative Brand 1 Kokuryuu
Representative Brand 2 Kuzuryuu
Notes theAnnualJapanSakeAwards GoldPrize: 2014; 2012; 2011; 2010; 2009;
Home Page http://www.kokuryu.co.jp/

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kuzuryuu

九頭龍 純米

Kuzuryuu Junmai

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 大吟醸純米酒 愛山

Kokuryuu Daiginjoujunmaishu Aiyama

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 石田屋

Kokuryuu Ishidaya

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 二左衛門

Kokuryuu Nizaemon

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 火いら寿

Kokuryuu Hiirazu

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 純米吟醸

Kokuryuu Junmaiginjou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 しずく

Kokuryuu Shizuku

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 八十八号

Kokuryuu Hachijuuhachigou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 大吟醸

Kokuryuu Daiginjou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 特撰吟醸

Kokuryuu Tokusenginjou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 吟醸 いっちょらい

Kokuryuu Ginjou Itchorai

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 本醸造

Kokuryuu Honjouzou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 吟醸

Kokuryuu Ginjou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 逸品

Kokuryuu Ippin

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kuzuryuu

九頭龍 大吟醸

Kuzuryuu Daiginjou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kuzuryuu

九頭龍 純米吟醸

Kuzuryuu Junmaiginjou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 垂れ口

Kokuryuu Tarekuchi

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kuzuryuu

九頭龍 純米

Kuzuryuu Junmai

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 大吟醸 龍

Kokuryuu Daiginjou Ryuu

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 大吟醸 龍

Kokuryuu Daiginjou Ryuu

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 餘波

Kokuryuu Nagori

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 純吟垂れ口

Kokuryuu Jungintareguti

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 純吟垂れ口

Kokuryuu Jungintareguti

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 吟十八号

Kokuryuu Ginjuuhatigou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 吟十八号

Kokuryuu Ginjuuhatigou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 吟醸ひやおろし

Kokuryuu Ginjouhiyaorosi

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 吟醸ひやおろし

Kokuryuu Ginjouhiyaorosi

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 純吟三十八号

Kokuryuu Junginsanjuuhatigou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 純吟三十八号

Kokuryuu Junginsanjuuhatigou

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 吟のとびら

Kokluryuu Ginnotobira

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 かめ

Kokuryu Kame

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kuzuryuu

九頭龍 逸品

Kuzuryuu Ippin

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kuzuryuu

九頭龍 逸品

Kuzuryuu Ippin

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 大吟醸純米酒 吟風 2015

Kokuryu Daiginjojyunmaishu Gimpu Nisenjugo

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 しずく

Kokuryu Shizuku

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 垂れ口

Kokuryu Tarekuchi

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 純米吟醸

Kokuryu Jummaiginjo

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 特撰吟醸

Kokuryu Tokusenginjo

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 大吟醸

Kokuryu Daiginjo

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kuzuryuu

九頭龍 大吟醸

Kuzuryu Daiginjo

Fukui / Kokuryuushuzou Kabushikigaisha

Kokuryuu

黒龍 つる

Kokuryu Tsuru