Yuugengaisha Kaneishuzouten
有限会社金井酒造店
Address Kanagawa
Established 1867
Master sake brewer 佐野 英之
Representative Brand 1 白笹鼓
Representative Brand 2 モーツァルト
Home Page http://www.shirasasa.com/

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹つづみ

Shirasasatsuzumi

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Mozart

MOZART

Mozart

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Motsuaruto

モーツァルト 原酒

Motsuaruto Genshu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Motsuaruto

モーツァルト 生貯蔵

Motsuaruto Namachozo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Motsuaruto

モーツァルト 吟醸

Motsuaruto Ginjo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Motsuaruto

モーツァルト 特別純米酒

Motsuaruto Tokubetsujummaishu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Motsuaruto

モーツァルト 大吟醸

Motsuaruto Daiginjo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

鳳泉

Otoriizumi

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹つづみ 大吟醸

Shirasasazutsumi Daiginjo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹つづみ 大吟醸

Shirasasazutsumi Daiginjo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 純米大吟醸

Shirasasazutsumi Jummaidaiginjo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 純米大吟醸

Shirasasazutsumi Jummaidaiginjo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 吟醸酒

Shirasasazutsumi Ginjoshu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 吟醸酒

Shirasasazutsumi Ginjoshu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹つづみ 純米吟醸 生貯蔵

Shirasasazutsumi Jummaiginjo Namachozo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹つづみ 純米吟醸 若水

Shirasasazutsumi Jummaiginjo Wakamizu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

無農薬 自然酒

Munoyaku Shizenshu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

無農薬 自然酒

Munoyaku Shizenshu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

神奈川物語

Kanagawamonogatari

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 特別純米

Shirasasazutsumi Tokubetsujummai

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 特別純米

Shirasasazutsumi Tokubetsujummai

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 特別純米

Shirasasazutsumi Tokubetsujummai

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 純米酒

Shirasasazutsumi Jummaishu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 純米酒

Shirasasazutsumi Jummaishu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 特別本醸造

Shirasasazutsumi Tokubetsuhonjozo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 特別本醸造

Shirasasazutsumi Tokubetsuhonjozo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 本醸造

Shirasasazutsumi Honjozo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 本醸造

Shirasasazutsumi Honjozo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 本醸造

Shirasasazutsumi Honjozo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 謹醸

Shirasasazutsumi Kinjo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 謹醸

Shirasasazutsumi Kinjo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 謹醸

Shirasasazutsumi Kinjo

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasatsuzumi

白笹鼓 樽酒

Shirasasazutsumi Tarushu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Sasanotsuyu

原酒 笹の露

Genshu Sasanotsuyu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Sasanotsuyu

原酒 笹の露

Genshu Sasanotsuyu

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Hadano

名水徳利 はだの

Meisuitokkuri Hadano

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Sasanotsuyu

原酒 笹の露 白徳利

Genshu Sasanotsuyu Shirotokkuri

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Sasanotsuyu

原酒 笹の露 黒徳利

Genshu Sasanotsuyu Kurotokkuri

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Sasanotsuyu

原酒 笹の露 黒徳利

Genshu Sasanotsuyu Kurotokkuri

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Koboyama

弘法山

Koboyama

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Koboyama

弘法山

Koboyama

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasa

冷や酒

Hiyazake

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasa

冷や酒

Hiyazake

Kanagawa / Yuugengaisha Kaneishuzouten

Shirasasa

本醸造 生貯

Honnjozo Namacho