Kobayashishuzojo
小林酒造場
Address Chiba
Established 1874
Master sake brewer 小林 幸枝
Representative Brand 1 小林酒造場

Chiba / Kobayashishuzojo

Shouchou

祥兆

Shouchou

Chiba / Kobayashishuzojo

Shouchou

祥兆 上撰 本醸造原酒

Shocho Josen Honjozogenshu