Kabushikigaisha Sagarashuzou
株式会社相良酒造
Address Tochigi
Established 1831
Master sake brewer 相良 洋行
Representative Brand 1 朝日栄
Home Page http://asahisakae.omiki.com/

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 特別純米 無濾過原酒

Asahisakae Tokubetsujunmai Murokagenshu

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 特別純米 T-S

Asahisakae Tokubetsujunmai T-S

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 純米吟醸 山田錦

Asahisakae Junmaiginjou Yamadanishiki

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 特別純米 T-ND

Asahisakae Tokubetsujunmai T-Nd

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 純米吟醸 K-901

Asahisakae Junmaiginjou K-901

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 純米吟醸 T-S

Asahisakae Junmaiginjou T-S

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 純米吟醸(火入れ)

Asahisakae Jummaiginjo Hiire

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 純米吟醸 美山錦 試験醸造 (火入れ)

Asahisakae Jummaiginjo Miyamanishiki Shikenjozo Hiire

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 純米吟醸 美山錦 試験醸造 (火入れ)

Asahisakae Jummaiginjo Miyamanishiki Shikenjozo Hiire

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 純米吟醸(火入れ)

Asahisakae Jummaiginjo Hiire

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 特別純米 火入れ

Asahisakae Tokubetsujummai Hiire

Tochigi / Kabushikigaisha Sagarashuzou

Asahisakae

朝日榮 特別純米 火入れ

Asahisakae Tokubetsujummai Hiire