Akita Shuzo
秋田酒造株式会社
Address 23-28 Arayamotomachi, Akitashi, Akita
Established 1908
Master sake brewer 野本 眞子
Representative Brand 1 Suirakuten
Home Page http://www.akitabare.jp/

Akita / Akita Shuzo

Kunibanzai

國萬歳

Kunibanzai

Akita / Akita Shuzo

Kashonoyume

華胥乃夢

Kashonoyume

Akita / Akita Shuzo

Akitabare

秋田晴

Akitabare

Akita / Akita Shuzo

Suirakuten

酔楽天

Suirakuten

Akita / Akita Shuzo

Suirakuten

酔楽天 大吟醸 秋田晴

Suirakuten Daiginjou Akitabare

Akita / Akita Shuzo

Suirakuten

純米大吟醸 酔楽天

Jummaidaiginjo Suirakuten

Akita / Akita Shuzo

Suirakuten

大吟醸 酔楽天

Daiginjo Suirakuten

Akita / Akita Shuzo

Suirakuten

大吟醸 秋田酒こまち 酔楽天

Daiginjo Akitazakekomachi Suirakuten

Akita / Akita Shuzo

Akitabare

大吟醸 秋田晴

Daiginjo Akitabare

Akita / Akita Shuzo

Akitabare

純米酒 古式純造り

Jummaishu Koshikijuntsukuri

Akita / Akita Shuzo

Yoitona

すり酛造り純米酒 よーいとナ

Surimotozukurijummaishu Yoitona

Akita / Akita Shuzo

Akitabare

秋田晴 五段仕込み

Akitabare Godanshikomi

Akita / Akita Shuzo

Akitabare

秋田晴 頑固造り

Akitabare Gankozukuri

Akita / Akita Shuzo

Akitabare

超辛口 頑固造り どっ辛

Chokarakuchi Gankozukuri Dokkara

Akita / Akita Shuzo

Arayashu

新屋衆 金印

Arayashu Kinin

Akita / Akita Shuzo

Arayashu

新屋衆 黒印

Arayashu Kokuin

Akita / Akita Shuzo

Haruyukinama

生貯蔵酒 春雪生

Namachozoshu Haruyukinama

Akita / Akita Shuzo

Akitabare

五段仕込み 生貯蔵酒

Namachozoshu

Akita / Akita Shuzo

Suirakuten

vintage 酔楽天

Vinteji Suirakuten