Kabushikigaisha Asakanshuzouten
株式会社浅勘酒造店
Address Miyagi
TEL 0229-26-2255
Master sake brewer Masayoshi Tsukamoto
Representative Brand 1 Yoimai
Home Page http://www.yoimai.com/

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞

Yoimai

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 大吟醸

Yoimai Daiginjo

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 大吟醸

Yoimai Daiginjo

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 純米吟醸

Yoimai Jummaiginjo

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 純米吟醸

Yoimai Jummaiginjo

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 吟醸酒

Yoimai Ginjoshu

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 吟醸酒

Yoimai Ginjoshu

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 吟醸古酒 原酒

Yoimai Ginjokoshu Genshu

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 吟醸古酒 原酒

Yoimai Ginjokoshu Genshu

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 純米酒

Yoimai Jummaishu

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 純米酒

Yoimai Jummaishu

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 本醸造「ゴールド」

Yoimai Honjozo Gorudo

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 本醸造「ゴールド」

Yoimai Honjozo Gorudo

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 本醸造「シルバー」

Yoimai Honjozo Shiruba

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

酔舞 本醸造「シルバー」

Yoimai Honjozo Shiruba

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

金印 酔舞

Kinjirushi Yoimai

Miyagi / Kabushikigaisha Asakanshuzouten

Yoimai

金印 酔舞

Kinjirushi Yoimai